“Diklat pembentukan atau sering disebut juga dengan diklat awal Perhubungan adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk kader-kader professional di bidang pelayaran dan bisnis angkutan laut. Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan dididik dalam program Diploma IV Pelayaran. Program studi dapat dipilih dari 3 (tiga) program studi yang disediakan yakni Nautika, Teknika dan KALK (Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan). Lulusan dari program diklat ini akan memperoleh ijasah Diploma IV dengan gelar sarjana Sains Terapan Pelayaran(S.S.T.Pel).”